Firman ALLAH SWT

Sabda Rasulullah SAW

Kalam Tinta Dari Ku

Friday, November 5, 2010

Bicara Cinta 5 ..... Part 1


MENCINTAI ILMU


Aku awali bicara ku dengan seruan :


Wahai orang yang ingin selamat dan hendak beribadah !!! Semoga ALLAH melimpahkan taufik NYA kepada kita. Pertama-tamanya, kamu haruslah mencari ilmu, kerana ilmu adalah pangkal dari segala ibadah.

ALLAH-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah ALLAH berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahawasanya ALLAH Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ALLAH, ilmu-NYA benar-benar meliputi segala sesuatu.( At Thalaq : 12 )


Betapa jelas dan nyata kemuliaan dan kepentingan ilmu dari ayat di atas, terutama ilmu tauhid.


Dan AKU tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada KU. (Adz Dzariyat : 56 )


Betapa jelas dan nyata juga akan kemuliaan ibadah di sisi ALLAH.


Sabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu bagaikan keutamaan diri ku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara umat ku.


Sabda Rasulullah SAW : Sekali memandang wajah orang yang berilmu, lebih aku sukai dari beribadah puasa selama setahun dan solat malam selama setahun.


Sabda Rasulullah SAW : Ilmu itu berada di depan amal, sedangkan amal harus mengikuti ilmu.


Manusia wajib memiliki ilmu dan beribadah, dan ilmu lebih utama kerana ilmu adalah asal dan petunjuk dalam melakukan ibadah. Taat tidak akan tercapai dan selamat tanpa ilmu, maka sebelum beribadah hendaklah mendahulukan dengan menuntut ilmu. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya dan beribadah, ilmunya agaikan debu-debu yang bertaburan. Orang yang beribadah tetapi tidak berdasarkan ilmu, ibadahnya tertolak dan tidak diterima.


Ilmu dan ibadah bagaikan lagu dan irama, kerana kedua-duanya menyerlahkan keindahan dan keasyikan. Lagu dan irama menyerlahkan keindahan dan keasyikan cinta nafsu dunia. Sedangkan Ilmu dan ibadah menyerlahkan keindahan dan keasyikan cinta seorang hamba kepada Sang Pencipta, iaitu ALLAH Yang Maha Agung Lagi Maha Kaya.

Sabda Rasulullah SAW : Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim.


Apakah ilmu yang wajib dipelajari dan apakah batasan ilmu yang wajib dihasilkan darinya ?


Ilmu yang menjadi wajib ain (Fardhu Ain) ada tiga iaitu :


Ilmu Tauhid

Ilmu Feqah

Ilmu Tasauf


A. Ilmu Tauhid :


Ilmu yang paling pertama dan utama dalam agama adalah ilmu tauhid. Tauhid ertinya mengesakan Tuhan serta mengiktiqadkan dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan alam ini beserta dengan bukti-bukti yang jelas. Jadi ilmu Tauhid ialah ilmu untuk mengenal Allah dengan sifat-sifat Nya yang wajib, mustahil dan harus. Begiru juga ilmu Tauhid ilmu yang mengenalkan kita dengan Rasul dan Nabi melalui sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil dan harus.

Ilmu Tauhid juga merupakan ilmu yang membahaskan rukun-rukun iman yang enam, yang menjadi keyakinan seluruh umat Islam. Antara kepentingan ilmu Tauhid ialah :

a. Memperbetulkan keyakinan terhadap Zat Pencipta.

b. Menjauhkan sebarang keyakinan selain dari Allah SWT

c. Menjauhkan sebarang penyembahan selain dari Allah SWT

d. Memberi panduan bagaimana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT.


Setiap orang wajib mempelajari ilmu tahuhid dan aqidah agar mengetahui Tuhan yang dia sembah, mengetahui nama-nama-Nya, sifat-sifat- Nya dan perbuatan-Nya, mengetahui tentang hukum-hukum kauniyah-Nya (ketentuan-Nya tehadap alam) dan hukum-hukum syari'ah-Nya, mengetahui kebijakan-Nya dan rahasia syari'ah dan ciptaan-Nya, sehingga dia tidak tersesat dan menyesatkan orang lain.Ilmu ini membicarakan secara mendalam akan persoalan rukun iman yang enam. Iaitu :


1. Beriman Kepada Allah : Dengan Iman, kita membulatkan keyakinan dan menundukkan diri serta hati kita hanya kepada-Nya.Secara positifnya kita menuju Tauhid yang semurni-murninya dan secara negatif kita menolak segala bentuk pemujaan kepada selain Allah s.w.t.


2. Beriman Kepada Malaikat-Malaikat : Dengan Iman kita mempercayai bahawa adanya makhluk ghaib yang bernama Malaikat yang menjalankan tugasnya mengikut perintah Allah.Secara positif kita percaya kepada alam ghaib yang ditegaskan oleh Allah dan secara negatif kita menolak segala bentuk ghaib yang tidak dinyatakan Allah


3. Beriman Kepada Rasul-Rasul : Dengan beriman kepada Rasul-Rasul, kita mempercayai adanya pesuruh-pesuruh Allah di muka bumi ini untuk dijadikan petunjuk dan teladan.


4. Beriman Kepada Kitab-Kitab : Dengan beriman kepada kitab-kitab suci, kita mempercayai adanya kitab-kitab Allah yang memimpin manusia, yang di akhiri oleh Kitab Al-Quran


5. Beriman Kepada Hari Kiamat : Dengan Iman, kita mempercayai bahawa di sebalik kehidupan di dunia yang fana ini masih ada lagi kehidupan yang abadi dan berkekalan iaitu suatu tempat penentuan kedudukan manusia sama ada di syurga atau neraka.


6. Beriman Kepada Qada' dan Qadar : Dengan beriman kepada qada’ dan qadar, kita mempercayai bahawa di samping kita berusaha dan merancang akan kehidupan di dunia ini, Allah telah menentukan segala sesuatu itu dan terletak di dalam kekuasaan-Nya.


Ilmu Tauhid yang dituntut untuk dipelajari adalah sekadar untuk mengesahkan iktiqad seseorang Muslim. Oleh itu seorang muslim dituntut untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya.


Untuk mengenal Allah yang Maha Esa lagi Maha Kaya adalah melalui sifat Nya, nama Nya dan penciptaan Nya. Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan Maha Suci Allah dari segala sifat kecelaan. Maka wajiblah seseorang muslim mempelajari, memahami, meyakini dan mengamalkan sekurang-kurangnya 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan satu sifat yang harus bagi Allah beserta hujjah/dalil naqli dan hujjah/dalil aqli walaupun secara ijmali.


Begitu juga seorang muslim dituntut untuk mempelajari 4 sifat yang wajib bagi Rasul & Nabi, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul dan Nabi, serta satu sifat yang harus bagi Rasul & Nabi beserta hujjah/dalil naqli dan hujjah/dalil aqli walaupun secara ijmali. Kesemua sifat-sifat yang disebut tadi wajiblah dipelajari, difahami, diyakini beserta dalil-dalilnya walaupun secara ijmal (ringkas). Kesemua sifat-sifat yang disebut tadi merupakan senjata-senjata ampuh buat setiap pejuang yang ingin bertempur di medan perjuangan menimba ilmu.Barangsiapa yang tidak mempelajari ilmu Tauhid, atau mengenal Allah dan Rasul secara tafsili ( detail ) atau ijmali ( ringkas), iqtiqadnya tidak sah dan amalannya tertolak.


Ringkasan Akidah Ahlusunnah Wal Jamaah


Perkara-perkara yang wajib diyakini berkaitan dengan Iman dikenal sebagai Rukun Iman, yang meliputi:


1.Keyakinan kita dengan ALLAH dan sifat-sifatNya baik sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat

yang mustahil dan juga sifat-sifat yang boleh.

2.Keyakinan kita dengan para rasul dan sifat-sifatnya.

3.Keyakinan dengan kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah seperti Al Quran, Zabur, Injil dan Taurat.

4.Keyakinan kepada para malaikat.

5.Yakin kepada akhirat yang meliputi Syurga dan Neraka serta perkara-perkara lain yang merangkumi perkara di alam ghaib.

6.Keyakinan pada Qadha dan Qadar ALLAH.Huraian tentang iman dalam Ahlusunnah Wal Jamaah telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asyari.


Keyakinan Dengan Allah


Huraian tentang ketuhanan ini telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asyari dan dikenal sebagai "Tauhid Sifat 20". Dari sifat-sifat Allah yang sempurna dan tak berhingga itu yang wajib diketahui secara terperinci oleh setiap orang Islam yang sudah baligh dan berakal adalah :20 sifat yang wajib bagi Allah

20 sifat yang mustahil bagi Allah

1 sifat yang harus (boleh ada-boleh tidak) bagi AllahAdapun sifat yang 20 yang mesti ada dan yang 20 mustahil bagi Allah itu adalah :1.Wujud : Tuhan itu ada, mustahil Tuhan tidak ada.

2.Qidam : Tuhan tidak berpermulaan ada-Nya. Mustahil Ia berpermulaan ada-Nya.

3.Baqa : Tuhan kekal selama-lamanya, mustahil Ia akan lenyap (habis)

4.Mukhalafatuhu Lil Hawaditsi : Tuhan berlainan dengan sekalian makhluk, mustahil Ia serupa dengan makhluk yang Ia ciptakan.

5.Qiyamuhu Binafsihi : Tuhan berdiri sendiri dan tidak memerlukan pertolongan orang lain, mustahil memerlukan pertolongan orang lain.

6.Wahdaniah : Tuhan Allah Maha Esa, mustahil Ia banyak (berbilang).

7.Qudrat : Tuhan berkuasa, mustahil Ia lemah (dhaif)

8.Iradah : Allah menetapkan sesuatu menurut kehendak-Nya dan mustahil Ia dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu

9.Ilmu : Allah tahu seluruhnya, tahu yang telah dijadikan-Nya dan tahu yang akan dijadikan-Nya, mustahil Ia tidak tahu.

10.Hayat : ALlah hidup, mustahil ia mati.

11.Sama' : Allah mempunyai sifat sama, iaitu mendengar, mustahil Ia tuli.

12.Basyar : Allah melihat, mustahil Ia buta

13.Kalam : Allah berkata, mustahil Ia bisu.

14.Kaunuhu Qadiran : Allah tetap selalu dalam keadaan berkuasa, mustahil Ia dalam keadaan lemah.

15.Kaunuhu Muridan : Allah tetap selalu dalam keadaan menghendaki, mustahil Ia dalam keadaan tidak menghendaki

16.Kaunuhu 'Aliman : Allah tetap selalu dalam keadaan tahu, mustahil Ia dalam keadaan tidak mengetahui

17.Kaunuhu Hayyan : Allah tetap sealu keadaan hidup, mustahil Ia dalam keadaan mati.

18.Kaunuhu Sami'an : Allah tetap dalam keadaan mendengar, mustahil Ia dalam keadaan tuli.

19.Kaunuhu Basyiran : Allah dalam keadaan melihat, mustahil Ia dalam keadaan buta.

20.Kaunuhu Mutakalliman : Allah tetap dalam keadaan berkata, mustahil Ia bisu.Sifat yang harus bagi Allah adalah boleh membuat dan boleh pula tidak memperbuat sekalian pekerjaan. Tidak wajib bagi Allah untuk menjadikan segala makhluk, dan tidak wajib pula untuk mentiadakan segala makhluk.Keyakinan Dengan Para Rasul

Nabi dan rasul jumlahnya banyak sekali sampai 124,000 orang, dan rasul-rasul itu ada 313 atau 315 orang. Nabi yang pertama sekaligus merupakan manusia yang pertama yang Allah utus ke muka bumi adalah Nabi Adam. Nabi penutup, penghulu sekalian nabi dan para rasul adalah Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sesudah Baginda, tidak ada lagi nabi dan rasul. Baginda adalah rasul bungsu untuk ummat akhir zaman. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang wajib diketahui adalah 25 orang, yaitu seperti yang tersebut di dalam Al Quran sebagai berikut:1.Nabi Adam Alaihissalam

2.Nabi Idris Alaihissalam

3.Nabi Nuh Alaihissalam

4.Nabi Hud Alaihissalam

5.Nabi Shaleh Alaihissalam

6.Nabi Ibrahim Alaihissalam

7.Nabi Luth Alaihissalam

8.Nabi Ismail Alaihissalam

9.Nabi Ishaq Alaihissalam

10.Nabi Yaqub Alaihissalam

11.Nabi Yusuf Alaihissalam

12.Nabi Ayub Alaihissalam

13.Nabi Syuaib Alaihissalam

14.Nabi Musa Alaihissalam

15.Nabi Harun Alaihissalam

16.Nabi Zulkifli Alaihissalam

17.Nabi Daud Alaihissalam

18.Nabi Sulaiman Alaihissalam

19.Nabi Ilyas Alaihissalam

20.Nabi Ilyasa Alaihissalam

21.Nabi Yunus Alaihissalam

22.Nabi Zakaria Alaihissalam

23.Nabi Yahya Alaihissalam

24.Nabi Isa Alaihissalam

25.Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.Diantara mereka dipililih 5 rasul Ulul Azmi, karena kesabaran mereka yang luar biasa yaitu:1.Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

2.Rasulullah Ibarahim Alaihissalam

3.Rasulullah Musa Alaihissalam

4.Rasulullah Isa Alaihissalam

5.Rasulullah Nuh Alaihissalam


Rasul-rasul itu adalah manusia pilihan Tuhan. Mereka manusia seperti kita yang menerima wahyu dari Tuhan dan memiliki sifat-sifat kerasulan. Ini yang membedakan para rasul dengan manusia biasa. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib bagi mereka yang wajib kita ketahui dan kita yakini. Selain itu ada sifat-sifat yang mustahil bagi mereka dan ada satu sifat yang harus (jaiz).Sifat-sifat yang wajib bagi para rasul adalah sebagai berikut:1.Siddiq (benar), mustahil pendusta.

2.Amanah (dipercaya), mustahil khianat.

3.Tabligh (menyampaikan), mustahil menyembunyikan

4.Fathanah (bijak) mustahil dungu.Kitab-kitab Suci

Kitab suci yang wajib diketahui dan diyakini ada 4, yaitu:


1.Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam.

2.Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud Alaihissalam.

3.Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Alaihissalam

4.Kitab Al Quran yang diturunkan kepada Baginda Rasulullah saw.


Semua kitab suci itu dari Tuhan dan isinya semuanya benar, tidak boleh ada sedikitpun keraguan terhadapnya. Hanya kitab Taurat dan Injil yang ada ditangan penganut-penganutnya sekarang ini yang tidak lagi menurut yang aslinya, sudah banyak diubah oleh pendeta-pendetanya dulu, sehingga tidak dapat lagi dipercaya isinya, demikian keyakinan ummat Islam.


ALLAH menerangkan hal ini di dalam Al-Quran dengan firmanNya yang bermaksud:


Sebahagian orang-orang Yahudi mengubah-ubah kitab sucinya dari keadaan yang asli. (Annisa : 46).


Mengenal Malaikat

Wajib bagi setiap mukallaf mengenal malaikat-malaikat Allah secara tepat, mengenal nama-namanya yang wajib diketahui, mengenal sifat-sifatnya serta mengenal tugas-tugasnya. Pengenalan kita mesti dilandasi dengan ilmu yang memadai, dihayati, hingga terasa di hati kita betapa Maha Kuasa Allah serta betapa maha sempurna dan maha hebat pemerintahan Tuhan terhadap manusia dan alam semesta ciptaanNya.


Malaikat adalah makhluk halus, tidak berwujud fizikal seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda fizikal. Dijadikan dari nur atau cahaya. Hakikat jasadnya, Tuhan Maha Tahu. Dengan izin Tuhan mereka dapat merupakan dirinya seperti manusia dan lain-lain.


Malaikat tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum seperti kita, tidak tidur, tidak pernah istirahat dari melaksanakan tugas-tugasnya, melainkan senantiasa taat setia kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan walaupun sekecil-kecilnya.


Malaikat-malaikat yang wajib kita kenali ada 10, mereka itu adalah sebagai berikut:


1.Malaikat Jibril , tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan para rasul. Terutama kepada Baginda Rasulullah SAW. Kadang-kadang Malaikat Jibril itu datang menyerupai laki-laki yang gagah dan tampan dan ada kalanya para sahabat pun mendengar dan menyaksikan ia berdialog dengan Baginda SAW.

2.Malaikat Mikail , tugasnya dalam soal kesejahteraan manusia seperti mengantar hujan, mengantar angin, soal kesuburan tanah dan kesuburan-kesuburan lainnya.

3.Malaikat Israfil , tugasnya dalam soal-soal yang berhubung kait dengan qiamat, seperti meniup sangkakala tanda qiamat, meniup sangkakala tanda manusia dibangkitkan di padang mahsyar dan lain-lain.

4.Malaikat Izrail , tugasnya adalah mencabut nyawa dan membawa nyawa itu kemana mestinya.


5.Malaikat Munkar tugasnya adalah menyoal manusia yang sudah mati di alam kubur. Datang dengan wajah yang seram dan menakutkan bagi orang-orang yang mati membawa dosa dan hati yang tidak selamat. Dan sebaliknya wajah yang mereka tampilkan akan sangat indah dan menyejukkan pada mereka yang matinya husnul khatimah.

6.Nakir , tugasnya adalah menyoal manusia yang sudah mati di alam kubur. Datang dengan wajah yang seram dan menakutkan bagi orang-orang yang mati membawa dosa dan hati yang tidak selamat. Dan sebaliknya wajah yang mereka tampilkan akan sangat indah dan menyejukkan pada mereka yang matinya husnul khatimah

7.Malaikat Rakib , tugasnya adalah menuliskan amalan baik manusia.


8.Malaikat Atid , tugasnya adalah mencatat amalan jahat manusia. Kedua-dua malaikat rakib atid itu sentiasa mengiringi manusia dimana saja mereka berada dan kemana sana mereka pergi. Malaikat rakib atid itu merupakan sekelompok malaikat yang jumlahnya sebanding dengan jumlah manusia sepanjang zaman.

9.Malaikat Malik , tugasnya adalah menjaga Neraka dengan penampilan yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi para penghuni Neraka.


10.Malaikat Ridwan , tugasnya adalah menjaga Syurga dengan penampilan yang sangat menyenangkan para penghuni Syurga.


Mengenal Akhirat

Berkaitan dengan hari Akhirat, ada beberapa perkara yang wajib kita ketahui dan yakin, sebagai berikut:

1.Tentang Kematian : Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati (Ali Imran : 185). Umur manusia sudah ada jangka waktunya yang telah Allah tetapkan. Apabila waktu yang sudah ditetapkan (ajal) bagi seseorang itu tiba maka pasti ia mati. Tidak ada seorangpun yang dapat melambatkan atau menyegerakan. Setiap manusia pasti mati sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan.

2.Alam Barzah : Diantara alam dunia dengan akhirat, adalah satu alam yang disebut alam barzah atau alam kubur. Ia adalah satu alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Di sini manusia yang sudah mati diberi ruh kembali, sehingga sadar dengan segala peristiwa yang berlaku di dalamnya.

3.Yaumul Baats : Setelah hari akhirat tiba, ketika tidak ada lagi seorang manusia pun yang hidup, maka waktu itu manusia dibangkitkan kembali (Alhaj : 6-7), kemudian dikumpulkan di padang mahsyar.

4.Yaumul Hisab : Setelah itu ditimbang amal bakti manusia yang baik dan yang buruknya. Hari itu disebut hari hisab (yaumul hisab).

5.Titian Siratul Mustaqim : Setiap manusia akan melalui titian siratul mustaqim yang dibentangkan di atas Neraka, kecuali segolongan orang-orang betaqwa yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab.

6.Menerima Catatan Amal Baik dan Buruk : Orang-orang soleh, setelah ditimbang amalnya, mereka menerima buku catatan amal dari sebelah kanan, diberi gelar ashabul yamin, kemudian dimasukkan ke dalam Syurga. Adapun orang-orang yang berdosa, yang timbangan amal jahatnya lebih berat daripada amal baiknya, mereka menerima kitab catatan amal dari sebelah kiri, diberi gelar ashabussyimal, kemudian dimasukkan ke dalam Neraka.

7.Tentang Neraka : Orang-orang mukmin yang berdosa, yang menerima catatan amal dari sebelah kiri, dimasukkan ke dalam Neraka, setelah itu diangkat, kemudian dimasukkan ke Syurga. Tetapi orang-orang kafir dan munafik, yang matinya tidak membawa iman, mereka kekal di dalam Neraka selama-lamanya.

8.Tentang Syurga: Orang-orang bertakwa, tempat peristirahatannya di sana adalah Syurga, sesuatu yang terlalu hebat tiada tandingnya. Masya Allah, patah lidah untuk mengungkapnya. Tiada bahasa yang dapat menggambarkannya.Tiada mampu mata pena untuk menuliskannya.

Bagi orang bertaqwa, hadiahnya bidadari-bidadari yang cantik jelita. Bukan seorang tapi berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang. Nikmatnya tiada tolok ukurnya di dunia. Selain itu semua, orang-orang bertaqwa, dengan rahmat dan kasih sayang Allah mereka dapat melihat Tuhan (Al Qiyamah : 23).


Inilah nikmat yang maha besar dan tiada bandingnya di akhirat sana. Bukan Allah ada di sana, tapi waktu itu kita dapat merasakan indah dan nikmatnya pertemuan agung itu. Maha Besar dan Maha Suci Allah dari menyerupai makhluk.


Qadha & Qadar

Qadha ialah perlaksanaan atas ketentuan ketentuan atau hukum yang telah Allah tetapkan sejak azali bagi setiap mahkluk atau sesuatu perkara, seperti sakit, sihat, miskin, kaya dan lain-lain. Segala kejadian mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya sudah Allah tetapkan sejak azali. Adapun qadar adalah rincian dan batasan-batasan ketentuan yang telah Allah tetapkan sejak azali lagi.


Contoh-contoh Yang Boleh Kita Lihat Di Zaman Ini Akibat Tidak Mempelajari Ilmu Tauhid


1. Akibat tidak mempelajari ilmu Tauhid, di zaman kita ini ada pihak yang boleh menggambarkan ALLAH itu tidak tahu sehingga mewahyukan sesuatu yang tidak akan terjadi kepada Rasulullah SAW. Contohnya suatu ketika dulu sebuah kumpulan mendakwa Rasulullah SAW menjanjkan jawatan Perdana Menteri kepada guru mereka dalam tempoh 3 bulan. Kini gurunya sudah pun meninggal dunia dan tidak menjadi Perdana Menteri. Seolah-olah ALLAH itu bodoh kerana mewahyukan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak berlaku. Menafikan sifat Ilmu bagi ALLAH.

2. Akibat tidak mempelajari ilmu Tauhid, di zaman kita ini ada pihak yang menggambarkan Rasulullah SAW seorang pendusta dan khianat. Contohnya ada sebuah kumpulan di yang mendakwa Rasulullah SAW berjanji kepada Guru mereka, Dr Mahathir akan serahkan jawatan Perdana Menteri kepada Guru mereka. Ternyata Dr Mahathir menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Abdullah Badawi. Mustahil Rasulullah SAW bersifat dusta.

3. Akibat tidak mempelajari ilmu Tauhid, di zaman kita ini ada pihak yang mendakwa Guru mereka boleh halang Izrail dari mencabut nyawa. Guru mereka boleh memindahkan ajal seseorang kepada orang lain. Guru mereka boleh marah dan bernegotiasi dengan malaikat Munkar dan nakir di dalam kubur. Inilah akibat tidak belajar ilmu Tauhid, tugas malaikat yang HANYA taat kepada ALLAH dikatakan juga boleh taat kepada guru mereka.Tidak yakin dan tidak peraya dengan malaikat.

4. Akibat tidak mempelajari ilmu Tauhid, maka Al Quran tidak dijadikan sumber hukum. Sebaliknya sajak dan puisi Guru mereka yang dijadikan dalil dalam beramal. Ini kerana tidak yakin dan tidak beriman dengan kitab-kitab ALLAH.

5. Akibat tidak mempelajari ilmu Tauhid, ada pihak yang mengatakan guru mereka yang mati akan hidup semula. Kemudian timbul pula berita, roh guru yang sudah mati masuk ke dalam jasad isterinya. Ajaran Buddha di campur adukkan dengan ajaran Islam semata-mata kerana tidak mempelajari ilmu tauhid dan tidak yakin dengan hari kiamat.

Semoga kita mengambil iktibar dan memperlengkapkan diri kita dengan ilmu fardhu ain khususnya ilmu tauhid agar kita tidak sesat lagi menyesatkan.


To Be Continue .......


Mutiara Damansara
5 October 2010
4.52am

No comments:

Post a Comment