Firman ALLAH SWT

Sabda Rasulullah SAW

Kalam Tinta Dari Ku

Saturday, June 30, 2012

Ilmu Tauhid AHlus Sunnah Wal Jamaah Part 5
Jom kita kenal ALLAH ................

Muga-muga Allah, Tuhan kami, sejahterakanlah cahaya yang nyata,

Ahmad yang terpilih, penghulu sekelian pesuruh-pesuruh Allah,
Dan sejahterakanlah juga keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Sifat yang wajib bagi Allah
wujud, sedia, kekal, berlainan dari segala yang lain,
cukup dengan sendirinya, tunggal, berkuasa,
berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar,
melihat, berkata-kata,

Dan keadaan NYA berkuasa, berkehendak,
dan keadaan NYA mengetahui, hidup, mendengar,
dan juga keadaan NYA melihat, berkata-kata.
Lawan kepada sifat tadi dua puluh jua,
Iaitu sifat-sifat kekurangan yang mustahil bagi Allah

Tiada, ada permulaan, lenyap atau hapus,
menyamai makhluk NYA ( Maha Suci Allah)
Tidak cukup dengan sendirinya, berbilangan,
Serta pula DIA lemah membuat makhluk-makhluk
Dan musthail juga DIA kena paksa, bodoh, tuli
Ataupun DIA mati, buta dan bisu

Sifat-sifat lawan NYA yang lain juga nyata
Tidak perlu diterangkan disini

Nabi-nabi pula wajib ada sifat amanah
Bercakap benar, menyampaikan dan bijaksana

Mustahil pula Nabi-nabi itu
Khianat, dusta, menyembunyikan dan bebal

Maka demikianlah sifat-sifat yang tersebut itu
Terhadap Allah dan Rasul-rasul NYA yang mulia

Nama 25 Rasul yang wajib dikenali oleh setiap muslim
Mereka itu adalah
Adam, Idris, Nuh, Hud
dan juga termasuk Saleh, Ibrahim
dan Lut, Ismail, Ishak
seterusnya Yaakub, Yusuf dan Ayub
Syua'ib, Harun, Musa dan Ilyasa'
dan juga Zulkifli, Daud dan Sulaiman
dan Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya dan Isa
dan akhir sekali Taha iaitu Muhammad penutup kerasulan

Muga-muga bagi mereka kesejahteraan dan keselamatan
dan bagi keluarga mereka selagi ada siang dan malam

Dan Malaikat-malaikat pula tiada ibu bapa
serta tiada ia makan atau minum atau tidur

Nama-nama sepuluh dari mereka ialah
Jibril, Mikail, Israfil, Izrail
Mungkar serta Nagkir
Raqib serta Atid
Malik dan Ridwan

Dan empat kitab-kitab dari Allah
Taurat kepada Musa
Zabur kepada Daud
Injil kepada Isa
Dan Furqan (Al Quran) kepada sebaik-baik makhluk
Muhammad Khatamun Mursalin

Selain itu ada kitab-kitab kepada lain-lain Nabi
Di dalamnya kalam Allah yang adil dan mengetahui


Begitulah antara terjemahan nazam ke dalam bahasa melayu yang sering dikumandangkan setiap kali kuliah tauhid akan bermula di pondok arwah datuk ku. Nazam inilah juga yang sering disenandungkan setiap malam Isnin & malam Jumaat setelah selesai membaca mawlidur rasul buat penyubur jiwa dalam perjuangan.

Sesungguhnya apabila seseorang itu berfikir dan meneliti kejadian alam ini maka ia dapat petunjuk bahawa Allah s.w.t yang telah menjadikannya.

1. Melihat sesuatu kejadian yang ada disekeliling kita seperti kerusi atau meja dan sebagainya maka kita dapati kerusi atau meja tersebut tidak boleh ada dengan sendirinya melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya.

Maka dengan itu kita beri’tiqad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya melainkan ada yang menjadikan dan menciptakannya tentulah Allah s.w.t yang Maha Pencipta.

2. Kita meneliti dan mengkaji dengan lebih jauh lagi akan perbuatan-perbuatan orang yang membuat kerusi atau meja ada yang berbagai bentuk dan rupa, yang mana mereka sentiasa membuat dan mengukir kerusi atau meja tadi dengan lebih baik dan lebih halus lagi ukirannya tetapi tidak pernah lengkap dan sempurna.

Maka itu kelemahan dan kekurangan manusia yang mengikut kadar dan ilmu serta kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta’ala. Maka kita menyedari bahawa Allah Ta’ala adalah Maha Sempurna di dalam mencipta kejadian alam ini.

3. Kita melihat akan kejadian langit dan bumi ini dan alam cekerawala ini daripada manusia, bulan, matahari, haiwan, tumbuh-tumbuhan yang mana setiap jenis dijadikan dengan cukup lengkap dan sempurna. Contohnya manusia yang dijadikan adalah sebaik-baik kejadian iaitu: berakal, bertutur, mendengar dan lain-lain sifat lagi.

Dan apabila kita perhatikan alam cekerawala seperti bumi, langit, bulan, matahari dan lain-lain yang mana semuanya dicipta untuk manafaat dan keperluan semua makhluk yang mana semua itu melemahkan akal para cerdik pandai memikirkan segala kejadian tersebut yang tiada tolok bandingnya. Maka nyatalah di sini bahawa penciptanya mempunyai kuasa yang Maha Sempurna, Ilmu yang Maha luas dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang Maha Suci dari segala sifat kekurangan.

Sesungguhnya dari Kaedah Syar’iyyah dan berita para Nabi bahawa yang menjadikan alam ini ialah Allah s.w.t kerana segala perbuatanNya menunjukkan bekas bagi segala sifat yang Maha Suci dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya kerana segala makhluk ciptaanNya sentiasa bersifat lemah dan mempunyai segala kekurangan.


Jadi BAGAIMANA HENDAK MENGENAL ALLAH ?


1. Mengenal Allah s.w.t adalah fardhu Ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui nama-NYA dan sifat-sifat-NYA yang bertepatan dengan syarak yang berlandaskan ajaran para Nabi dan Rasul.

2. Nama-nama Allah s.w.t (Al-Asma ‘ul-Husna) dan sifat-sifat yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Nama Allah s.w.t yang lebih masyhur di antara segala nama-namaNya ialah Allah, disebut lafaz Al-Jalalah (Lafaz yang Maha Besar) dan yang lain daripada ini diketahui melalui Al-Quran dan Al-Hadith. Semuanya sentiasa menjadi sebutan umat Islam contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mukmin.


3. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua bahagian :-


1) Mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t dengan Ijmali (Ringkas) iaitu bahawa beriktiqad dan berpegang oleh seseorang dengan iktiqad yang putus (jazam) bahawa wajib bagi Allah s.w.t bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan dan mustahil atasNya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan.

2) Mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t dengan jalan tafsili (satu persatu) iaitu bahawa beriktiqad dan berpegang oleh seseorang dengan iktiqad yang putus dengan dalil aqli (dengan akal) dan dalil naqli (dengan Al-Quran dan Hadith) bahawa wajib dan beriktiqad dengan iktiqad yang putus dengan dalil aqli dan naqli. Maka mustahil atas Allah s.w.t bersifat dengan segala lawan sifatyang wajib tersebut.

4. Mengenal Allah s.w.t wajib melalui tiga perkara :-

a) Iktiqad yang putus (jazam) iaitu tiada syak, dzan dan waham. Jika iktiqadnya ada salah satu daripada tiga tadi maka tidak dinamakan mengenal Allah s.w.t.

b) Muafakat (bersetuju) iktiqad itu dengan yang sebenar (bertepatan dengan iktiqad Ahli Sunnah Wal-Jamaah), maka tidak dinamakan mengenal jika iktiqad tidak bertepatan dengan yang sebenar (Ahli Sunnah Wal-Jamaah) seperti iktiqad orang Nasrani dan Yahudi.

c) Dengan dalil sekalipun dengan dalil ijmali, jika iktiqadnya putus (jazam) serta bertepatan dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah tetapi jika tidak dengan dalil maka dinamakan taqlid.

5. Iktiqad yang tidak terputus atau tidak bertepatan dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah, maka para ulama membuat persetujuan bahawa menghukum orang itu kafir. Dan bagi iktiqad orang bertaqlid itu timbul perselisihan ulama padanya. Mengikut qaul yang muktamad orang yang bertaqlid itu tidak dihukumkan kafir jika taqlidnya putus dengan dihukum mukmin yang menderhaka (jika ia belajar maka tidak dihukumkan mukmin yang derhaka).

6. Makna taqlid ialah menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahui dalil dan keterangan.

7. Taqlid terbahagi kepada dua bahagian :-

a) Taqlid Jazam (putus)
- Iktiqad yang teguh dan tidak akan berubah walaupun orang yang diikuti itu berubah. Maka taqlid ini di sisi Ahli Sunnah Wal-Jamaah sah imannya kerana ada mempunyai iktiqad yang jazam (putus).

b) Taqlid yang tidak Jazam (Tidak Putus)
- Menerima perkataan orang lain dengan tidak teguh sekiranya orang yang diikuti seperti guru-gurunya, ibubapanya atau lainya. Iktiqad mereka berubah-ubah mangikut orang yang diikutinya. Maka taqlid ini dihukumkan tidak sah imannya kerana serupa imannya dengan syak,zhan atau waham(tiada putus).

8. Kesimpulannya iman orang yang bertaqlid sentiasa di dalam bahaya atau bimbang dan tergantung kebenarannya atas orang yang diikutinya. Jika benar perjalanan orang yang diikutinya seperti guru-gurunya maka mengikutnya selamat, tetapi jika sebaliknya binasalah mereka.

9. Hendaklah seseorang itu bersungguh-sungguh menuntut Ilmu Tauhid yang sahih supaya terlepas ia daripada syak dan waham dalam iman kerana di akhir zaman ini terdapat ramai ahli-ahli bida’ah.

10. Taqlid itu membawa mudharat kerana jalan membawa kepada sesat yang amat hina yang tiada layak pada seseorang manusia.

Jom kita mengenal sifat-sifat ALLAH ....

Adapun sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim beserta dalil-dalilnya ialah 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan satu sifat yang harus bagi Allah.

20 Sifat yang wajib bagi Allah ialah :

1-Wujud = ada
2-Qidam = sedia
3-Baqa = kekal
4-Mukhalafatuhu Lil Hawadith = bersalahan Allah daripada yang baharu
5-Qiyamuhu Binafsihi = berdiri Allah Taa'la dengan sendirinya
6-Wahdaniyyah = Esa
7-Kudrah = berkuasa
8-Iradah = berkehendak
9-Ilmu = mengetahui
10-Hayat = hidup
11-Sama' = mendengar
12-Basar = melihat
13-Kalam = berkata-kata
14-Kaunuhu Qadiran = keadaan Allah Taa'la yang berkuasa
15-Kaunuhu Muridan = keadaan Allah Taa'la yang berkehendak
16-Kaunuhu A'liman = keadaan Allah Taa'la yang mengetahui
17-Kaunuhu Hayyan = keadaan Allah Taa'la yang Hidup
18-Kaunuhu Sami'an = keadaan Allah Taa'la yang mendengar
19-Kaunuhu Basiran = keadaan Allah Taa'la yang melihat
20-Kaunuhu Mutakalliman = keadaan Allah Taa'la yang berkata-kata

Sifat yang mustahil bagi Allah ialah sifat yang berlawanan dengan sifat yang wajib bagi Allah :

20 Sifat yang mustahil bagi Allah pula ialah :

1-'Adam (tiada)
2-Huduts (ada yang mendahului)
3-Fana (berakhir)
4-Mumatsalatu lil hawaditsi (ada yang menyamai)
5-Ihtiyaju lighairihi (memerlukan yang lain)
6-Ta'adud (berbilang)
7-'Ajzun (lemah)
8-Karahah (terpaksa)
9-Jahlun (bodoh)
10-Mautun (mati)
11-Shamamun (tuli)
12-'Ama (buta)
13-Bakamun (bisu)
14-Kaunuhu 'ajiyan (zat yang lemah)
15-Kaunuhu karihan (zat yang terpaksa)
16-Kaunuhu jahilan (zat yang sangat bodoh)
17-Mayyitan (zat yang mati)
18-Kaunuhu ashamma (zat yang tuli)
19-Kaunuhu 'ama (zat yang buta)
20-Kaunuhu abkama (zat yang bisu)

Sifat yang harus bagi Allah SWT hanyalah satu iaitu membuat tiap-tiap yang mumkin/mumkinat atau tidak membuatnya.

Apa makna mumkin dan mumkinat di sini ? Ertinya tiap-tiap sesuatu yang dilakukan oleh Allah SWT atau tidak mahu dilakukan oleh Allah SWT.

Untuk senang difahami saya berikan beberapa contoh :

Cth 1 : Syafie di Afrika Selatan seorang yang bijak, tetapi Ahmad Nafsu di England seorang yang jumud. Siapa yang jadikan Syafie bijak ? Jawapannya Allah SWT. Siapa pula yang jadikan Ahmad Nafsu jumud ? Jawapannya Allah SWT juga. Jadi harus bagi Allah mencipta sesuatu bijak dan tidak mencipta sesuatu menjadi bijak ( jumud ) . Terpulang kepada Allah SWT.

Cth 2 : Mat Kilau hidup sehingga berumur 120 tahun. JWW Birch hidup sehingga umur 42 tahun. HARUS bagi Allah memanjangkan umur Mat Kilau, dan harus bagi Allah memendekkan umur JWW Birch. Harus bagi Allah SWT mencipta sesuatu dan tidak mencipta sesuatu.

Keseluruhan 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan satu sifat yang harus bagi Allah WAJIB atas setiap muslim yang berakal mempelajari dan memahami serta meyakini secara tafsil.

Apa erti tafsil ? Ertinya ialah secara detail secara satu persatu beserta huraiannya dan dalil-dalilnya satu persatu, agar benar-benar faham dan yakin.

Walaubagaimanapun, mendatangkan dalil aqli dan naqli cukup secara ijmal.

Apa erti ijmal ? Iaitu secara ringkas, dengan syarat wajiblah ianya beriman dengan sesungguh hati.

Untuk mendatangkan dalil secara ijmal, cukup mudah. Tetapi untuk memahami hendaklah secara tafsil kerana tanpa huraian yang jelas dan teliti, sifat-sifat tersebut boleh disalah ertikan. Akibat dari penyalahertian, maka lahirlah fahaman mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk.

InsyaAllah, kita akan cuba mengupas sedikit demi sedikit sifat-sifat tersebut satu persatu. Sewaktu kita membahaskan tentang Rukun Iman.

To be continue .....

Friday, June 29, 2012

Ilmu Tauhid Ahlus Sunnah Wal Jamaah Part 4Dalam ilmu Tauhid, apabila kita membicarakan tentang hukum-hukum dalam ilmu Tauhid, selain dari membahaskan tentang hukum akal, kita tidak lepas lari dari membahaskan tentang hukum adat.
Apa itu adat ? Adat ialah kebiasaan. Hukum adat juga mempunyai 3 bahagian, iaitu wajib, mustahil dan mumkin. Sesetengah orang jadi keliru antara hukum adat dan hukum akal yang telah kita bahaskan terdahulu.


Apa itu hukum adat ? Hukum adat atau hukum kebiasaan, ialah suatu penetapan atau suatu keputusan yang dibuat berdasarkan hasil yang biasa dialami/diperolehi pada sesuatu kejadian atau perbuatan. Contohnya :


Cth 1 : Bila makan ianya mengenyangkan. Keputusan ialah kenyang terhasil dari perbuatan makan.

Cth 2 : Pisau yang tajam memotong sayur yang lembut. Pisau ada benda atau zat, tajam ialah sifat (ini termasuk dalam hukum akal). Pisau tajam memotong sayur yang lembut. Hasil dari perbuatan memotong sayur yang lembut terpotong. (ini hukum adat)

Cth 3 : Api wajib panas. Kita menghukumkan pada adat api wajib panas sebab pada pengalaman kita , kerana tiap kali kita rasa api, ia merasa panas. Tetapi ianya pada kebiasaan, api sememangnya panas. Adat api sememangnya panas. TETAPI ianya hanya pada kebiasaan dan adat sahaja. SEBAB, akal dapat menghukumkan bahawa api itu mumkiin boleh dirasa tidak panas, sebagaimana Allah kehendaki api tidak menjadi panas dan tidak membakar Nabi Ibrahim AS.

Cth 4 : Manusia wajib ada oksigen untuk bernafas. Ini wajib pada adat, ada oksigen untuk manusia bernafas dan hidup. TETAPI ada juga kisah yang mencarik adat, Nabi Yunus AS, ditelan ke dalam perut ikan Nun, baginda hidup dalam perut ikan Nun dan dalam air laut tanpa oksigen. Sebagaimana diceritakan didalam Surah Al Anbiya' ayat 86 - 88. Kisah ini mencarik adat, secara langsung membuktikan bahawa ianya MUMKIN pada akal, kerana kekuasaan Allah Taa'la. Sebagai Al Khaliq Yang Maha Pencipta, Allah berkuasa melakukan apa sahaja yang mencarik adat. Oleh itu, akal yang waras yang sedar bahawa Allah bersifat dengan KUDRAT dan IRADAT, boleh menerima perkara yang mencarik adat. TETAPI ianya mestilah dibuktikan dengan DALIL dan kajian yang teliti.


Apa itu mustahil pada adat ? Mustahil pada adat ialah sesuatu perkara yang menyalahi adat. Contohnya :


Cth 1 : Manusia mustahil boleh hidup lama ratusan tahun tanpa makan dan minum. Dalam kehidupan biasa, mustahil manusia boleh hidup lama. TETAPI kalau menurut hukum akal pula, mumkin manusia hidup lama tanpa makan dan minum. Seperti kisah Ashabul Kahfi yang hidup selama 309 tahun tanpa makan dan minum. Ianya mustahil pada adat tapi tidak mustahil pada akal ( mumkin pada akal ). MUMKIN pada akal hanyalah spesifik pada kejadian yang difirmankan oleh ALLAH dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.


Cth 2 : Manusia mustahil boleh mendengar suara manusia lain dari jarak yang amat jauh. Dalam kehidupan biasa, mustahil kita mampu mendengar percakapan orang lain dari jarak yang jauh tanpa menggunakan peralatan komunikasi. TETAPI kalau menurut hukum akal, harus manusia boleh berhubung antara satu sama lain tanpa menggunakan peralatan komunikasi, sebagaimana Saidina Umar Al Khattab yang berada di Madinah mampu berhubung dengan Sariah dan tenteranya di Parsi (Iran) dan melihat tentera musuh sedang mara ke tempat tentera Islam. Lantas Saidina Umar Al Khattab mengarahkan Sariah dan tenteranya agar segera menaiki gunung dibelakang mereka untuk terselamat dari kepungan musuh.

Cth 3 : Seorang anak dara mustahil boleh hamil dan melahirkan anak. Dalam kehidupan biasa, mustahil seorang anak dara, yang tidak bersuami dan tidak melakukan hubungan kelamin akan hamil dan melahirkan anak. TETAPI kalau menurut hukum akal, hukumhya harus seperti yang berlaku kepada Siti Mariam yang mengandung dan melahirkan Nabi Isa AS. Jadi perkara yang mencarik adat atau mustahil pada adar tetapi harus pada akal mesti bersandarkan dalil Al Quran.


Apa itu mumkin pada adat ? Mumkin pada adat ialah perkara atau kejadian yang boleh berlaku atau boleh untuk tidak berlaku pada kebiasaan pengalaman kita. CONTOHNYA :


Cth 1 : Langit gelap, boleh jadi akan hujan. Boleh jadi juga tidak akan hujan. Hujan boleh, tak hujan pun boleh.


Cth 2 : Seorang sakit yang masuk ke ICU, boleh jadi akan meninggal dunia. Boleh jadi juga tidak akan meninggal dunia. Salah-satu keadaan boleh berlaku. Hukum adat, adalah hukum yang lumrah terjadi. Namun apabila kita mengambil kira, hukum akal, maka adakalanya hukum adat boleh terbatal. Tak semestinya wajib pada adat, akan menyamai wajib pada akal. Begitu juga. Tak semestinya mustahil pada adat, akan menyamai mustahil pada akal. TETAPI tiap-tiap hukum yang mumkin pada adat, ialah juga hukumnya mumkin pada akal. Lain perkataan, mumkin pada adat adalah sama dengan mumkin pada akal.


Ringkasan

a. Wajib pada adat boleh jadi sama dengan wajib pada akal
b. Wajib pada adat tak semestinya sama dengan wajib pada akal.
c. Mustahil pada adat boleh jadi sama dengan wajib pada akal
d. Mustahil pada adat tak semestinya sama dengan mustahil pada akal
e. Mumkin pada adat boleh jadi sama dengan mumkin pada akal.
f. TETAPI ada juga hukum mumkin pada akal tetapi tidak mumkin pada adat.

Dan perlu diingat, segala hukum WAJIB, MUSTAHIL dan MUMKIN pada adat, kesemuanya adalah MUMKIN pada sisi Allah Taala.Contohnya :

Cth 1 : Seseorang MUSTAHIL pada adat boleh seorang manusia boleh berjalan di atas air tanpa sebarang peralatan, bahkan WAJIB pada adat dia tenggelam. TETAPI hal ini, WAJIB pada adat sahaja, kerana ia MUMKIN pada akal. Sebab Allah Ta’ala berkuasa menjadikan orang itu timbul dan berjalan di atas air tanpa alat-alat tertentu.

Cth 2 : Seseorang MUSTAHIL pada adat boleh hidup 300 tahun tanpa makan dan minum, bahkan WAJIB pada adat dia mati. TETAPI hal ini hanya WAJIB dan MUSTAHIL pada adat, sedangkan pada akal ia MUMKIN. Allah berkuasa menjadikan manusia dan alam ini, maka tidak sukar bagi Allah SWT mengubah adat.

Dalam menghasilkan sesuatu hukum, seseorang perlu dan mesti berpandu kepada DALIL. Sumber kepada dalil-dalil untuk menghasilkan hukum ialah :
a. Al Quran
b. Hadis Nabi Muhammad SAW
c. Akal

Oleh itu, marilah kita renung sejenak. Sejauh mana kita memahami, meyakini dan mengamalkan rukun iman yang enam perkara. Seandainya kita masih lagi pada peringkat "TAHU" tetapi tidak lagi faham, lebih-lebih lagi tidak yakin, maka tidak hairanlah kita masih lagi bergelumang dengan dosa dan kemungkaran.

Bagaimana kita ingin tahu bahawa kita telah yakin dengan ilmu Tauhid yang kita pelajari ? Mudah saja. Kalau kita bersedia mengajarkannya dan menyampaikan kepada saudara-saudara seIslam serta kepada orang yang masih jauh dari Islam untuk mentauhidkan Allah SWT, itulah antara tanda bahawa kita sudah yakin dengan ilmu Tauhid yang kita pelajari.Insya Allah, kita akan sambung pengajian kita di masa akan datang.


Sunday, June 24, 2012

Ilmu Tauhid Ahlus Sunnah Wal Jamaah Part 2Kitab Risalah Tauhid oleh Syeikh Abdul Ghani Yahya dan Syeikh Omar Bin Yusof

Memahami Konsep Tauhid

Dalam bahasa Arab, TAUHID diertikan "mengesakan". Maka dalam ilmu Tauhid, ianya memberi erti mempercayai Tuhan itu esa. Oleh itu Ilmu Tauhid ialah ilmu yang menerangkan segala kepercayaan-kepercayaan dan hukum-hukumnya di dalam Islam termasuk hukum mempercayakan Tuhan itu esa.Seandainya terdapat orang yang tidak mempercayai perkara-perkara yang menjadi asas Ilmu Tauhid, nescaya orang itu bukanlah seorang Islam bahkan gelaran kafir adalah yang selayak bagi dirinya. Begitu juga halnya, sekiranya seorang Islam menukar kepercayaan dari mempercayai perkara-perkara yang asas, kedudukannya juga adalah kafir.

Perkara yang asasi yang wajib dipercayai dalam ilmu Tauhid ialah perkara yang dalilnya atau buktinya cukup terang dan kuat yang terdapat di dalam Al Quran atau Hadis yang sahih. Perkara yang dipercayai ini tidak boleh dita'wil (ditukar) maknanya yang asli dengan makna yang lain.

Perkara-perkara dan hukum-hukum yang dinyatakan di dalam Ilmu Tauhid itu terkandung di dalam Rukun Iman.
Rukun Iman dan Pengertiannya : Rukun iman adalah akar tunjang kepada keimanan dan kepercayaan seseorang. Sejauh mana kuatnya iman, sejauh itulah keyakinan dalam hidupnya. Sebagai seorang Islam, kita wajib beriman dengan rukun iman yang enam. Keenam-enam rukun inilah yang wajib dijadikan akar tunjang dalam beraqidah.

Rukun Iman adalah :
Percaya kepada Allah
Percaya kepada Malaikat
Percaya kepada Kitab
Percaya kepada Rasul
Percaya kepada Hari Akhirat
Percaya kepada Qadha’ dan Qadar

Muqaddimah Ilmu Tauhid

Mabadi ( Permulaan ) Ilmu Tauhid : Perkataan ‘ Mabadi ‘ itu bahasa Arab jama’ daripada perkataan mabda’ Bererti : Punca , mula terbit . Maksudnya keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Disebut juga Pembukaan sesuatu ilmu. Adalah Mabadi ilmu tauhid itu sepuluh perkara :

1) Nama ilmu ini : Iaitu dinamakan Ilmu Tauhid , Ilmu Kalam , Ilmu Usuluddin, Ilmu ‘Aqaid, Ilmu sifat dan Al-Iman.

2) Tempat ambilannya : Iaitu diterbitkan daripada Al-Quraan dan Al-Hadis.

3) Kandungannya : Iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan, kepercayaan kepada Allahdan kepada rasul-rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperolehi I’ktikad yang yakin, kepercayaan yang putus yang mana ia akan menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan tersebut.

4) Tempat bahasannya ( Maudhu’nya )kepada empat tempat :

Pertama : Pada zat Allah Ta’ala dari segi sifat-sifat yang wajib bagi-Nya, Sifat-sifat yang mustahil atas-Nya dan sifat yang harus pada-Nya.

Kedua : Pada zat Rasul-rasul dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, Sifat-sifat yang mustahil atasnya dan sifat yang harus padanya.

Ketiga : Pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan aradh-aradh yang mana menjadi dalil dan bukti atas wujud yang menjadikannya.

Keempat : Pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah seperti hal-hal perkara ghaib contohnya arash , syurga , mahsyar ,neraka dan lain-lain tentang hari Qiamat.

5) Faedah Ilmu Tauhid : Iaitu dapat mengenal Allah s.w.t. dan percayakan rasul serta mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal.

6) Nisbah ilmu Tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain : Ilmu yang merangkumi ilmu asas di dalam ajaran Islam dan yang paling utama sekali.

7) Yang menghantarkan : Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan orang yang pertama menerima ilmu Tauhid daripada Allah Ta’ala ialah nabi Adam a.s. dan yang akhir sekali ialah Saidina Muhammad s.a.w.

Hukumnya : Iaitu fardhu A’in atas tiap-tiap orang mukallaf lelaki atau perempuan mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t. dengan cara ijmal ( ringkas ) dan dengan cara tafsil ( huraian atau satu persatu ) berserta dengan dalil ijmal . Adapun mengetahui dalil tafsil itu fardhu kifayah .

9) Kelebihannya : Iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain kerana menurut hadith Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud :

” Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak memfardhukan sesuatu yang terlebih afdhal daripada mengEsakan Allah dan ada sesuatu itu terlebih afdhal daripadanya ,nescaya tetaplah telah difardhukan ke atas MalaikatNya padahal setengah daripada Malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya.”
( Riwayat Hakim )

10) Kesudahan ilmu ini : Iaitu dapat membezakan di antara ‘aqaid dan kepercayaan yang sah dengan yang batil.


Dengan ilmu tauhid kita mampu menyuluh, sejauh mana aqidah kita selaras dengan aqidah milik Rasulullah SAW dan para sahabat seperti yang dikehendaki oleh ALLAH.

Bukti kejahilan atas ilmu Tauhid amat berleluasa bila hukum yang termaktub dalam Al Quran diubah sesuka hati. Bila ALLAH dan Rasul-NYA menetapkan hukum, haram, terbatal syahadah dan rosak aqidah jika meredhai makhluk sujud kepada selain ALLAH. Tetapi ada segelintir manusia yang mengaku ingin memperjuangkan tuhan mengatakan dia berasa bangga jika ada manusia sujud ke kubur tok gurunya. Nyata sekali, TELAH TERBATAL SYAHADAH orang tersebut. Nyata sekali TELAH ROSAK AQIDAH orang tersebut. Nyata sekali tuhan yang diperjuangkan BUKANLAH Tuhan yang selayaknya disembah iaitu ALLAH Rabbul Jalil.

Begitu juga bukti rosaknya aqidah umat ini bila sesuatu yang telah jelas qat'ie hukum dari Al Quran dan Sunnah, tetapi diubah dan ditafsirkan tanpa menurut disiplin ilmu syarie. Menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh ALLAH dan Rasul-NYA. Sebagai contoh, Al Quran dan Sunnah telah menetapkan bahawa takrifan bagi anak yatim ialah anak yang sudah kematian ayahnya. Itulah tafsiran anak yatim berdasarkan syarak. Tetapi ada pihak yang mengubah makna tafsiran anak yatim kepada "anak yang tidak berbapa kerana bapanya jarang ada di rumah" semata-mata menghalalkan perbuatan mereka memakan harta anak yatim.

Malah lahir juga ajaran yang menolak akal atas dasar ingin menjadi "orang roh". Sedangkan antara syarat wajib solat dan puasa ialah BERAKAL. Apakah menafikan akal merupakan suatu usaha awal untuk memansuhkan ibadah solat dan puasa oleh golongan yang sesat lagi menyesatkan ?

Usaha menafikan dalil akal atas alasan yang datang dari akal adalah palsu kesemuanya, secara tidak langsung menafikan HUKUM AKAL dalam ilmu Tauhid. ALLAH itu wajib wujud. Sedangkan ALLAH yang wajib wujud, dituntut bagi setiap mukallaf WAJIB mendatangkan dalil Naqli dan Dalil AKAL bagi mengesahkan aqaidul iman. APAKAH ALASAN PEMBAWA AJARAN YANG SESART LAGI MENYESATKAN SERTA ROSAK AQIDAH INI INGINKAN ? Apakah usaha menolak dalil akal oleh golongan yang sesat, menyesatkan, rosak aqidah dan terkeluar dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah merupakan langkah awal untuk terus merosakkan aqidah remaja-remaja di Malaysia ?

Gersk, Muar
23 Julai 2011
2.45pm